Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Majoitusliike Pikkutikka, Mansikkapolku 1, 25700 Kemiö

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Visa Kopu, [email protected], 040-7525637

Rekisterin nimi

Matkustajarekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 308/2006.

Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitäminen perustuu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin. Rekisterissä käsitellään matkustajien tietoja lain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö

Matkustajarekisterissä käsitellään laissa mainitut matkustajatiedot:

  1. matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus;
  2. matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset nimet ja suomalaiset henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat;
  3. matkustajan osoite;
  4. maa, josta matkustaja saapuu Suomeen;
  5. matkustajan matkustusasiakirjan numero; sekä
  6. matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä, jos se on tiedossa

Säännönmukaiset tietolähteet

Kerättävät tiedot saadaan majoittujalta matkustajailmoituksesta, jonka matkustaja täyttää ja vahvistaa allekirjoituksellaan.

Matkustajatietojen pohjana voidaan käyttää varausjärjestelmässä olevia tietoja, jotka majoittuja täydentää muilla matkustajarekisteriin vaadituilla tiedoilla sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Matkustajarekisterin tietoja ei käytetä markkinointiin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaisesti majoitustoiminnan harjoittajan on salassapitosäännösten estämättä luovutettava ulkomaalaisia koskevat matkustajatiedot paikallisen kihlakunnan poliisilaitokselle. Poliisilla on oikeus saada myös muiden matkustajien tiedot, jos ne ovat poliisin virkatehtävien hoitamiseksi tarpeen. Lisäksi tietoa annetaan erikseen laissa määritellyissä tapauksissa muille viranomaisille, jotka ovat rajavartiolaitos, tullilaitos, pelastusviranomainen, terveydensuojeluviranomainen tai puolustusvoimat.

Matkustajailmoituksella annettuja henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Matkustajatietojen säilytyksessä noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä. Matkustajarekisterin muodostavia matkustajailmoituksia säilytetään yksi (1) vuosi, minkä jälkeen ne tuhotaan tietoturvallisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisterissä olevat tiedot ovat matkustajan itsensä kirjaamat ja allekirjoituksellaan vahvistamat. Rekisteröidyn oikeus vaatia tietojen oikaisemista koskee siten vain asiakasrekisteriin siirrettyjä tietoja.

Matkustajatietoja käsitellään lakiin perustuen niin kauan kuin majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettu laki vaatii. Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia tietojensa poistamista niin kauan kuin tietoja on lain mukaan säilytettävä.

Rekisteröity ei voi vastustaa tietojensa käsittelyä niihin tarkoituksiin, jotka laki määrää. Mikäli matkustaja ei halua antaa lain vaatimia tietoja, estää tämä majoittumisen Tammikallioon.